Tema: Novi stalni postav Gradskog muzeja Karlovac

Poštovani,

Muzeji grada Karlovca započeli su s izradom novog stalnog postava Gradskog muzeja Karlovac. Kako bi on što više odgovorio na potrebe budućih posjetitelja, molimo vas da ispunite ovu anketu. Za to će vam trebati 5 minuta.

Question Title

* 1. Dob ispitanika/ispitanice :

Question Title

* 2. Spol

Question Title

* 3. Jeste li ikada posjetili stalni postav GMK?

Question Title

* 4. Je li bila riječ:

Question Title

* 5. Koje biste posebnosti Karlovca i okolnog kraja izdvojili kao bitne za predstavljanje grada i okolnog prostora? (Napišite do deset posebnosti, a među kojima  mogu biti prirodne specifičnosti, spomenici kulture, poznate osobnosti itd.).

Question Title

* 6. Smatrate li da bi novi postav trebao biti utemeljen na predstavljanju spomenutih identiteta?

Question Title

* 7. Gradski muzeji u Europi danas često ne rade dugi stalni postav nego nekoliko tematskih izložbi u trajanju do sedam godina i na taj način – promjenjivo - reprezentiraju svoju baštinu. Treba li tako postupiti i GMK?

Question Title

* 8. Prema vašem mišljenju koji bi pristupi omogućili pozitivno iskustvo posjeta novom postavu? Označite brojkom od 1 do 5 sljedeće pristupe koji se pojavljuju na izložbama (s tim da brojem 1 označite najučinkovitiji pristup)!   

T