Dārgais Novatours ceļotāj, mēs zinām, ka laba servisa atslēga ir klientu iespaidi un atsauksmes. Jūsu viedoklis mums ir ļoti svarīgs, lai pilnveidotu un uzlabotu mūsu darba kvalitāti.
Paldies par laiku, ko veltījāt mums.
Ar cieņu, NOVATOURS

Question Title

* 1. Personīgā informācija

* aizpildīt nav obligāti

Question Title

* 2. Vai Jūs izmantojat viedtālruni?

Question Title

* 3. Kāda ir iespēja, ka ieteiksiet izmantot NOVATOURS pakalpojumus saviem draugiem un kolēģiem? Lūdzu, izvēlieties vienu no variantiem.
0 - nav šādas perspektīvas; 7-8 - ne jā, ne nē; 10 - ļoti iespējams;

Question Title

* 4. Kādi ir galvenie iemesli šādai atbildei?

Question Title

* 5. Novērtējiet NOVATOURS pārstāvju (gidu) darbu. Lūdzu, izvēlieties vienu no atbilžu variantiem.

Question Title

* 6. Norādiet valsti, uz kuru Jūs vēlētos doties vai dosieties nākamā atvaļinājuma laikā

Question Title

* 7. Kad Jūs vēlētos ceļot?

Question Title

* 8. Galvenie iemesli, kādēļ Jūs izvēlējāties NOVATOURS salīdzinājumā ar citiem tūroperatoriem? Lūdzu, izvēlieties vienu no atbilžu variantiem.

Question Title

* 9. Lai nodrošinātu labāku pakalpojumu kvalitāti un sniegtu atbilstošāko informāciju, lūdzam Jūs apstiprināt savu piekrišanu:

Es piekrītu, ka mani personas dati tiks analizēti un izmantoti individuālizētu NOVATOURS pakalpojumu piedāvāšanai, kas pamatosies uz apmeklētajām valstīm vai valstīm, kuras es plānoju apmeklēt, manām intersēm vai citiem parametriem/personas datiem (ieskaitot dzimšanas datus). Ja Jūs atzīmēsiet, ka nepiekrītat, šādi piedāvājumi Jums netiks sūtīti.

Galvenie personas datu apstrādes noteikumi:

1.       Datu pārzinis: SIA “NOVATOURS”, Kr.Valdemāra ielā 100, Rīgā, Latvijā, LV-1013, tālr. 67290350, e-pasts: info@novatours.lv.
2.       Personas datu apstrādes mērķis: individualizētu piedāvājumu nosūtīšana (tiešais mārketings).
3.       Personas datu apstrādes pamats: piekrišana.
4.       Dati tiks uzglabāti, kamēr piekrišana ir spēkā.
5.       Datu subjekta tiesības:

Vēlamies Jūs informēt, ka Jums ir šādas tiesības, saistībā ar Jūsu personu datu apstrādi:

-       saņemt no SIA “NOVATOURS” apstiprinājumu par to, tiek vai netiek apstrādāti Jūsu personas dati, kā arī tiesības piekļūt attiecīgajiem datiem;
-       panākt, lai SIA „NOVATOURS“ bez nepamatotas kavēšanās labo nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus personas datus;
-       jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu datu apstrādei;
-       pieprasīt dzēst savus datus vai ierobežot to apstrādi, ja tam ir juridisks pamats;
-       saņemt savus personas datus, kurus esat sniedzis mums, strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā un ir tiesības pieprasīt minētos datus nosūtīt citam pārzinim;
-       tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.

Jūs varat izmantot savas tiesības, nosūtot pieprasījumu pa pastu: SIA “NOVATOURS”, Kr.Valdemāra ielā 100, Rīgā, LV-1013 vai arī elektroniski uz info@novatours.lv

6.       Informācija par piesaistītajiem uzņēmumiem: apstrādājot personas datus, SIA “NOVATOURS” var piesaistīt citus uzņēmumus, noslēdzot ar tiem līgumu un garantējot personu datu drošību – uzņēmumus, kuri nodrošina datu uzglabāšanu un apstrādi.

7.       Ja Jums ir kādi jautājumi saistībā ar datu apstrādi, lūdzam sazinieties ar mums, sūtot pieprasījumus uz iepriekš norādītajiem kontaktiem.

Visu informāciju par Jūsu personas datu apstrādi: kādus datus mēs ievācam, kādiem nolūkiem mēs tos izmantojam, cik ilgi uzglabājam utt., Jūs varat atrast personas datu apstrādes noteikumos, kas publicēti mūsu mājas lapā: www.novatours.lv

T