Tá an suirbhé seo á dhéanamh ag Muintearas Teo, a reáchtálann Ionad Óige Ghaoth Dobhair. Táimid ag iarraidh tuairimí daoine óga a fháil maidir leis na bealaí is fearr chun forbairt a dhéanamh ar Ionad Óige Ghaoth Dobhair. Tá sé go hiomlán deonach páirt a ghlacadh sa suirbhé agus is féidir leat éirí as páirt a ghlacadh ag am ar bith. Tá gach eolas a thugann tú sa suirbhé gan ainm agus faoi rún agus ní roinnfear é le daoine eile. Tógfaidh sé 5 – 10 nóiméad an suirbhé a chríochnú. Go raibh maith agat!

Question Title

* 1. Inscne:

Question Title

* 3. Cén chuid den tseachtain ar mhaith leat an tIonad Óige a úsáid, den chuid is mó?

Question Title

* 4. I rith na seachtaine, cén uair ar mhaith leat úsáid a bhaint as an Ionad Óige?

Question Title

* 5. Cad ba mhaith leat a dhéanamh san Ionad Óige?

Question Title

* 6. Cad iad na réimsí clár a mbeadh suim agat a fheiceáil san Ionad Óige?

Question Title

* 7. Cad iad na gníomhaíochtaí eile ar mhaith leat a dhéanamh san Ionad Óige?

Question Title

* 8. Ar mhaith leat go mbeadh spás amuigh faoin aer ar fáil san Ionad Óige?

Question Title

* 9. Cén chuma a bheadh ar an spás sin, dar leat?

Question Title

* 10. Cén dóigh ar chóir an tIonad Óige a mhaisiú e.g. troscán, dathanna ar bhallaí, dearadh, leagan amach srl?

Question Title

* 11. An sileann tú gur cheart go mbeadh baint ag daoine óga le reáchtáil Ionad Óige Ghaoth Dobhair?

Question Title

* 12. Cad é an dóigh is fearr an féidir le daoine óga cuidiú le reáchtáil an tIonad Óige?

Question Title

* 13. An bhfuil aon iompar poiblí i do cheantar?

Question Title

* 14. Cén córas taistil a bheadh in úsáid agat chuig an ionad óige?

Question Title

* 15. Cad é an dóigh is fearr le daoine óga a chur ar an eolas faoin Ionad Óige?

Question Title

* 16. An féidir leat ainm a mholadh d’Ionad Óige Ghaoth Dobhair?

Question Title

* 17. Má tá spéis agat páirt a ghlacadh i gceardlann/grúpa fócais chun tuilleadh cainte a dhéanamh ar fhorbairt an ionaid óige fág do sheoladh ríomhphoist/uimhir theileafóin le do thoil.

T