INFORMACJA DLA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W BADANIU

Kierownik badania: dr hab. n. med. Krzysztof Nowosielski Krzysztof Nowosielski

Zespół badaczy: dr  hab. n. med.Krzysztof Nowosielski, dr Dominika Hudziak

 

1.      Główne założenia i cel badania:

Celem niniejszego badania jest ocena jakości życia i seksualności kobiet z wysiłkowym nietrzymaniem moczu. Dzięki Pani pomocy ocenimy również skuteczność leczenia operacyjnego wysiłkowego nietrzymania moczu i wpływ tego leczenia na życie seksualne.

2.      Przebieg badań:

Badanie ma charakter ankietowy i jest całkowicie anonimowe. Każdy z respondentów będzie proszony o wyplenienie ankiety 2-krotnie. Każdy z ankietowanych otrzyma unikatowy nr badanego, który będzie umożliwiał ocenę seksualności i jakości życia bez naruszenia zasad prywatności.

 

3.      Poufność i ochrona danych osobowych:

Wszystkie informacje dotyczące stanu zdrowia będą traktowane jako silnie poufne i zostaną wykorzystane jedynie do celów statystycznych.

Wyniki badań mogą być publikowane lub prezentowane w postaci publikacji lub w trakcie spotkań naukowych, ale bez podawania danych osobowych.

 

4.      Kontakt:

Kierownik badania i członkowie zespołu badawczego są zawsze gotowi odpowiedzieć na wszelkie pytania dotyczące opisanego badania. Telefon kontaktowy kierownika badań:

+48 502027943

T