Stigma là gì?

Stigma là sự mặc cảm bị khinh thường do bị người khác đánh giá. Khi một người được dán nhãn theo bệnh tật của họ, họ bị phán xét và có định kiến. Sự mặc cảm bị khinh thường đem lại trải nghiệm và cảm giác xấu hổ, mắc cỡ, đau khổ, vô vọng và miễn cưỡng tìm kiếm hoặc chấp nhận sự giúp đỡ.

Question Title

* Tiêu đề câu hỏi
Đây là sự cam kết cá nhân hay tổ chức/thành phố?

T