Formularz rekrutacyjny na rok szkolny 2018/2019

Question Title

* 1. Imię i nazwisko:

Question Title

* 2. Adres korespondencyjny:

Question Title

* 3. Adres email:

Question Title

* 4. Numer telefonu kontaktowego:

Question Title

* 5. Reprezentowana szkoła (nazwa i pełen adres):

Question Title

* 6. Dlaczego jest Pan/Pani zainteresowany/a udziałem w projekcie?

Question Title

* 7. Czy posiada Pan/Pani doświadczenie w realizacji projektów ze społecznością lokalną? Jeśli tak, to jakie?

Question Title

* 8. Proszę opisać swoje doświadczenia w realizacji projektów edukacyjnych z młodzieżą powyżej 13 r. życia.

Question Title

* 9. Czy posiada Pan/Pani doświadczenia w pracy metodami aktywnymi? Jeśli tak, proszę je opisać.

Question Title

* 10. Czy ma Pan/Pani możliwość komunikacji po szkoleniu za pomocą narzędzi internetowych (głównie email, media społecznościowe, skype)?

Question Title

* 11. Szkolenie rozpoczynające projekt w roku szkolnym 2018/2019 odbywa się w dwóch terminach. Proszę wybrać datę, w której deklaruje Pani/Pan swoje uczestnictwo.

Question Title

* 12. Zgody i oświadczenia:

W razie pytań prosimy o kontakt z Janem Świerszczem – jan.swierszcz@amnesty.org.pl
Po kliknięciu na przycisk WYŚLIJ FORMULARZ otworzy się strona START THE CHANGE! a Twoje dane zostaną zapisane. 

T