Screen Reader Mode Icon
4 stycznia 2022 r., burmistrz Eric Adams ogłosił  Nakaz wykonawczy 2, zwany również „Small Business Forward” („Zielone światło dla małych firm”). Niniejsza ankieta dotyczy doświadczeń właścicieli małych firm, ukaranych za naruszenia przepisów miejskich popełnione w 2021 r. i ma za zadanie ocenę najczęściej popełnianych naruszeń w ujęciu lokalizacji i branży. Prosimy zauważyć, że będzie również druga część ankiety, w której właściciele firm będą mogli podzielić się doświadczeniami dotyczącymi przestrzegania zgodności i egzekucji.

Dodatkowe informacje dotyczące usług SBS można uzyskać za pośrednictwem infolinii SBS pod numerem 1-888-SBS-4NYC (888-727-4692).


Question Title

* 2. W obrębie jakiego kodu pocztowego zlokalizowana jest firma?

Question Title

* 3. Czy firma znajduje się w Strefie działalności firm wymagających rewitalizacji (Business Improvement District, BID)?

Question Title

* 4. Ilu pracowników zatrudnia firma, łącznie z Tobą?

0 of 10 answered
 

T