Question Title

* 1. Jak oceniam tematykę wydarzenia "Jak stworzyć analityka?"

Question Title

* 2. Jak oceniam organizację wydarzenia "Jak stworzyć analityka?"

Question Title

* 3. Agnieszka Balcerzak "Dlaczego rola analityka jest idealna dla kobiety w świecie IT?"

Question Title

* 4. Kamil LIrski, Ryszard Koniewski "Budowa i organizacja zespołów analitycznych"

Question Title

* 5. Ewa Mażul "Opresyjna i nieopresyjna komunikacja z klientami. Wady, zalety, efekty"

Question Title

* 6. Jarosław Żeliński "Dla kogo napisałem tę książkę?"

Question Title

* 7. Bogdan Bereza "Gdzie się uczyć i certyfikować?" (artykuł, nie wykład: requirements.org.pl/Spotkania/2016-10-26/edukacja.html)

T