Въвеждаща информация

Целевата група на настоящата анкета са млади и активни хора с образование в сферите на социалните, хуманитарните и стопанските науки, заинтересовани от включване в обучение с практическа насоченост към актуалните политики в изброените направления.

Question Title

* 1. Каква е Вашата възраст?

Question Title

* 2. Към настоящия момент Вие сте?

Question Title

* 3. Каква е Вашата образователната степен?

T