Question Title

* 1. Cén sóirt grúpa sibh:

Question Title

* 2. Cén áit a fhaigheann tú eolas faoi Scéim na gCampaí Samhraidh:

Question Title

* 3. Cén t-údar is mó go gcuireann tú campaí samhraidh ar fail:

Question Title

* 4. Cén fhad atá tú ag reáchtáil campaí samhraidh faoin Scéim:

Question Title

* 5. Cén t-am den bhliain ar cheart Scéim na gCampaí Samhraidh a fhógairt:

Question Title

* 6. An mbraitheann tú go bhfuil dóthain eolais agat faoin Scéim, agus cén chaoi le hiarratas a dhéanamh? :
1= braitheann, 3 = neodrach, 5=ní bhraitheann

1 3 5
Clear
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 7. Tabhair sonraí faoi do rogha thuas más mian leat:

Question Title

* 8. An bhfaigheann tú coinníollacha Scéim na gCampaí Samhraidh:
1 = éasca le tuiscint & le cur i bhfeidhm, 3 = neodrach,  5 = deacair le tuiscint & le cur i bhfeidhm

1 3 5
Clear
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 9. Más deacair do fhreagra thuas, céard iad na coinníollacha is deacra:

Question Title

* 10. Má rinne tú iarratas ar-líne i mbliana, an raibh an córas ar-líne:
1 = éasca, 3 = neodrach, 5 = deacair le n-úsáid

1 3 5
Clear
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 11. Tabhair sonraí faoi the rogha thuas más mian leat:

Question Title

* 12. Dar leat, céard iad na dúshláin a bhaineann leis an Scéim, agus le campa samhraidh a chur ar bun:

Question Title

* 13. An bhfuil an córas le héileamh a dhéanamh ar íocaíocht: 1 = sásiúl, 3 = neodrach, 5 = mí shásiúl

1 3 5
Clear
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 14. Más mí-shásúil do bharúil thuas, an bhfuil aon mholtaí agat chun feabhais a chur ar an gcóras:

Question Title

* 15. An bhfuil an uasmhéid táille gur féidir leat a ghearradh ar thuismitheoirí / caomhnóirí:
1 = sásiúl, 3 = neodrach, 5 = mí-shásúil

1 3 5
Clear
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 16. Tabhair sonraí faoi do rogha thuas más mian leat:

Question Title

* 17. Cén tacaíocht ar mhaith leat go gcuirfeadh Muintearas Teo ar fáil chun cabhrú le reáchtáil campaí samhraidh:

Question Title

* 18. An mbeadh spéis agat i gceardlann / seisiúin eolais faoi:

Question Title

* 19. An bhfuil aon mholadh eile agat maidir le Scéim na gCampaí Samhraidh?

Go raibh míle maith agat!

T