Question Title

* 1. Kön

Question Title

* 2. Ålder

Question Title

* 3. Din roll

Question Title

* 4. Ditt företag är huvudsakligen verksamt inom

Question Title

* 5. Hur mycket omsätter ni?

Question Title

* 6. Vilken exportandel har ni?

Question Title

* 7. Hos vem ligger ansvaret för varumärket?

Question Title

* 8. Kommer er totala marknadsbudget att öka eller minska vid årets budgetering?

Question Title

* 9. Under den senaste 3-årsperioden, har er marknadsbudget ökat/minskat i förhållande till försäljningsutvecklingen?

Question Title

* 10. Hur fördelar sig era marknadsinvesteringar mellan olika kanaler? Fördela 100 mellan respektive område:

Question Title

* 11. Hur tror du det ser ut om 3 år? Fördela 100 mellan respektive område:

Question Title

* 12. Hur stor del av er omsättning investerar ni i marknadsföring?

Question Title

* 13. Vem beslutar marknadsföringsbudget och hur marknadsföringen ska hanteras?

Question Title

* 14. Vilken modell använder ni vid budgetering av marknadsföringsinsatser?

Question Title

* 15. Vilken är den största utmaningen du ser under 2019?

T