Αξιολόγηση Live Webcast

Ακολουθεί ένα πολύ σύντομο ερωτηματολόγιο για το Live Webcast που παρακολουθήσατε. Θα εκτιμούσαμε ιδιαίτερα την συμμετοχή σας.

Έχετε παρακολουθήσει στο παρελθόν άλλο webconference/webcast;

Question Title

* 1. Έχετε παρακολουθήσει στο παρελθόν άλλο webconference/webcast;

Σε μια κλίμακα 1-10 (1= καθόλου ικανοποιημένος και 10= εξαιρετικά ικανοποιημένος) βαθμολογήστε τη συνολική σας ικανοποίηση από τη συνάντηση.

Question Title

* 2. Σε μια κλίμακα 1-10 (1= καθόλου ικανοποιημένος και 10= εξαιρετικά ικανοποιημένος) βαθμολογήστε τη συνολική σας ικανοποίηση από τη συνάντηση.

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Βαθμολογία

Σε μια κλίμακα 1-10 (1= διαφωνώ απόλυτα και 10= συμφωνώ απόλυτα) διευκρινίστε κατά πόσο συμφωνείτε με τις παρακάτω προτάσεις:

Question Title

* 3.

Σε μια κλίμακα 1-10 (1= διαφωνώ απόλυτα και 10= συμφωνώ απόλυτα) διευκρινίστε κατά πόσο συμφωνείτε με τις παρακάτω προτάσεις:

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ήταν εύκολο να συνδεθώ στο webconference/webcast χωρίς τεχνικές δυσκολίες
Μπορούσα να δω και να ακούσω καθαρά
Τα θέματα των παρουσιάσεων είχαν ενδιαφέρον για την επαγγελματική μου πρακτική
Θα λαμβάνατε μέρος στο μέλλον σε κάτι ανάλογο, με διαφορετικό θέμα του ενδιαφέροντος σας;

Question Title

* 4. Θα λαμβάνατε μέρος στο μέλλον σε κάτι ανάλογο, με διαφορετικό θέμα του ενδιαφέροντος σας;

Θα συνιστούσατε σε κάποιον συνάδελφο σας να παρακολουθήσει ένα webconference/webcast;

Question Title

* 5. Θα συνιστούσατε σε κάποιον συνάδελφο σας να παρακολουθήσει ένα webconference/webcast;

*Τα πεδία Όνομα και Επώνυμο είναι προαιρετικά
Παρακαλούμε συμπληρώστε πιο κάτω τα στοιχεία σας:

Question Title

* 6. Παρακαλούμε συμπληρώστε πιο κάτω τα στοιχεία σας:

T