Αξιολόγηση Live Webcast

Ακολουθεί ένα πολύ σύντομο ερωτηματολόγιο για το Live Webcast που παρακολουθήσατε. Θα εκτιμούσαμε ιδιαίτερα την συμμετοχή σας.

Question Title

* 1. Έχετε παρακολουθήσει στο παρελθόν άλλο webconference/webcast;

Question Title

* 2. Σε μια κλίμακα 1-10 (1= καθόλου ικανοποιημένος και 10= εξαιρετικά ικανοποιημένος) βαθμολογήστε τη συνολική σας ικανοποίηση από τη συνάντηση.

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Βαθμολογία

Question Title

* 3.

Σε μια κλίμακα 1-10 (1= διαφωνώ απόλυτα και 10= συμφωνώ απόλυτα) διευκρινίστε κατά πόσο συμφωνείτε με τις παρακάτω προτάσεις:

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ήταν εύκολο να συνδεθώ στο webconference/webcast χωρίς τεχνικές δυσκολίες
Μπορούσα να δω και να ακούσω καθαρά
Τα θέματα των παρουσιάσεων είχαν ενδιαφέρον για την επαγγελματική μου πρακτική

Question Title

* 4. Θα λαμβάνατε μέρος στο μέλλον σε κάτι ανάλογο, με διαφορετικό θέμα του ενδιαφέροντος σας;

Question Title

* 5. Θα συνιστούσατε σε κάποιον συνάδελφο σας να παρακολουθήσει ένα webconference/webcast;

*Τα πεδία Όνομα και Επώνυμο είναι προαιρετικά

Question Title

* 6. Παρακαλούμε συμπληρώστε πιο κάτω τα στοιχεία σας:

T