Szanowni Wnioskodawcy,

obecnie przygotowywany jest kolejny okres programowania 2021-2027. Aby poprawnie ukierunkować priorytety Programu i uwzględnić Państwa potrzeby, chcielibyśmy dowiedzieć się na jakie działania (propozycje projektowe) i na jakie orientacyjne kwoty planujecie Państwo realizacje przedsięwzięć w ramach współpracy polsko-czeskiej po roku 2021. Otrzymane informacje będą brane pod uwagę przy ustalaniu warunków przyszłego polsko-czeskiego programu.

Prosimy podać informacje na temat od jednego do pięciu polsko-czeskich propozycji projektowych wraz z określeniem, które z nich są dla Państwa ważne w porównaniu z innymi.

Udzielenie odpowiedzi na pytania jest dobrowolne, a wskazane propozycje będą rozumiane jako orientacyjne i niewiążące. Państwa odpowiedzi wykorzystane będą w celu ustalenia priorytetów przyszłego polsko-czeskiego programu współpracy transgranicznej i nie zostaną przekazane stronie trzeciej zgodnie z RODO. Będziemy zobowiązani, za podanie Państwa adresu e-mailowego w kwestionariuszu, tak aby w razie potrzeby pytań do wyszczególnionych w kwestionariuszu propozycji projektowych, móc się z Państwem skontaktować.

Będziemy bardzo wdzięczni za wypełnienie i przesłanie kwestionariusza do 15 czerwca 2019 roku.

Z góry serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i pomoc w określeniu przyszłych priorytetów programu.

Instytucja Zarządzająca programem Interreg V- A Czechy - Polska
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej

Question Title

* Proszę o podanie Państwa  adresu e-mail (nieobowiązkowe).

Question Title

* Proszę o podanie nazwy podmiotu, który Państwo reprezentujecie (nieobowiązkowe).

Question Title

* Proszę o podanie rodzaju instytucji, którą Państwo reprezentujecie.

Question Title

* Proszę podać powiat, w którym zlokalizowana jest Państwa instytucja.

Question Title

* Czy mają Państwo partnera po drugiej stronie granicy? Jeśli tak, jakie jest to partnerstwo:

Question Title

* Czy ma Państwa instytucja powiązania z podmiotami po drugiej stronie granicy w obszarze działań społeczno-kulturalanych? Jeśli tak, to czy planują Państwo wykorzystać ten pontecjał w ramach programu współpracy transgranicznej Czechy-Polska po roku 2021?

Question Title

* Co jest największą barierą utrudniającą lub uniemożliwiającą współpracę transgraniczną? (prosimy przyporządkować liczby od 1 do 5, gdzie 1 znaczy „uniemożliwia współpracę”, 2 – „znacząco utrudnia”, 3 – „utrudnia” , 4 – „nieznacznie utrudnia”, 5 – „nie utrudnia”)

  1 - uniemożliwia współpracę 2 – znacząco utrudnia 3 – utrudnia 4 – nieznacznie utrudnia 5 – nie utrudnia
bariery językowe
bariery kulturowe
bariery związane z brakiem infrastruktury
bariery związane z różnicą systemów prawnych w obu krajach
lokalne warunki socjoekonomiczne
odległość pomiędzy instytucjami partnerskimi projektu
możliwości finansowe Państwa instytucji

Question Title

* Proszę wskazać, jakie działanie/propozycję projektową zamierzacie Państwo realizować w ramach przyszłego (2021-2027) polsko-czeskiego programu współpracy transgranicznej.

Question Title

* Proszę wskazać kwotę dofinansowania (w EUR) przewidywaną na realizację działania/propozycji projektowej w ramach przyszłego (2021-2027) polsko-czeskiego programu współpracy transgranicznej.

T