Zaposlitvene perspektive in možnosti

Če že imaš zaposlitev ali delo, te prosimo, da izpolniš nadaljnja vprašanje. A tudi če nadaljuješ s študijem, lahko izpolniš tista, ki so zate relevantna.

Question Title

* 1. Po diplomi

Question Title

* 2. Leto prve zaposlitve po diplomi (za določen ali nedoločen čas) - če nimaš zaposlitve, navedi, koliko časa po diplomi že čakaš nanjo. Omeni tudi vmesne izkušnje.

Question Title

* 3. Če imaš delo oz. zaposlitev, nas zanima trenutno delovno mesto oz. področje dela

Question Title

* 4. Kje vse si poskušal/a najti zaposlitev in katere delovne izkušnje (formalne in neformalne) so ti pri tem pomagale?

Question Title

* 5. Pri iskanju zaposlitve je po tvojem mnenju najpomembnejše? (Oceni z oceno od 1 do 10)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Visoka povprečna ocena opravljenih izpitov in diplome
Pomoč in priporočila sorodnikov
Pomoč in priporočila prijateljev in znancev
Pomoč in priporočila študijskih kolegov
Pomoč in priporočila profesorjev
Prijavljanje na razpise
Pomoč zavodov za zaposlovanje in zaposlovalnih agencij
Vključenost v delovno organizacijo že pred diplomo
Delovne in praktične izkušnje med študijem
Prepričljivost med informativnim pogovorom z delodajalcem

Question Title

* 6. Koliko meniš, da ti je z diplomo pridobljeni naziv pomagal

  Sploh ne Malo Srednje Precej Absolutno
Pri sprejemu na delovno mesto oz. delo, ki ga trenutno opravljaš?
Pri dosedanjih zaposlitvah in delu
In koliko ti pri delu pomaga znanje, pridobljeno pri študiju?

Question Title

* 7. Koliko meniš, da si po študiju etnologije in kulturne antropologije uspoosbljen/a za deki v naslednjih delovnih okoljih:

  Nisem usposobljen/a Sem slabo usposobljen/a Sem srednje usposobljen/a Sem dokaj dobro usposobljen/a Sem zelo dobro usposobljen/a
Muzeji
Zavod za varovanje kulturne dediščine
Kulturne institucije nasploh
Turizem, hoteli, gostinstvo
Drobno gospodarstvo
Javna uprava in administracija
Državna uprava in institudije
Migracijska politika
Nevladne organizacije
Mediji
Stiki z javnostmi
Oglaševanje
Izobraževalne institucije
Raziskovalne institucije
Trgovina in marketing
Knjižnice
Razvoj podeželja
Arhivi in dokumentacija
Mednarodni stiki in diplomacija
Prevajalstvo in kulturno posredništvo
Drugo (pojasni prosim v sklepnih opombah)

Question Title

* 8. Katera s študijem pridobljena znanja še zlasti uporabljaš pri svojem delu in katerih ne?

T