Question Title

* 1. Co konkrétně očekáváte od semináře?

Question Title

* 2. Jak byste hodnotila své komunikační dovednosti na škále od 1 do 5 (1=neuspokojivé, 5= velice uspokojivé)?

Question Title

* 3. Co pro vás představuje v komunikaci největší výzvu?

Question Title

* 4. Jaké nejtěžší situaci jste v komunikaci s druhými doposud čelila?

T