ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

* 1. Φύλλο:

* 2. Ηλικιακή ομάδα:

* 3. Επίπεδο εκπαίδευσης:

* 4. Εξοικείωση με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και διαδικτύου:

* 5. Εργασιακή κατάσταση:

T