Spoštovani predstavniki podjetij,

osnovni namen vprašalnika je zbiranje informacij in posebnih kazalnikov o vaših preteklih izkušenj, o ovirah, s katerimi ste se srečali, ter o potrebah vašega podjetja v povezavi s pridobivanjem specializiranih storitev za vključitev ključnih tehnologij v vaše sisteme proizvodnje in / ali izdelke.

Zbrane informacije bodo uporabili partnerji evropskega projekta KETGATE, da bi lahko malim in srednje velikim podjetjem (MSP) pomagali pri prepoznavanju in uporabi specializiranih storitev KET (Key Enabling Technologies oz. ključnih tehnologij) v transnacionalnem okolju.

Sodelujoča podjetja bodo prejela neposredni stik z ustreznimi aplikativnimi raziskovalnimi organizacijami in strokovnjaki s področij KET (Key Enabling Technologies oz. ključnih tehnologij), lahko pa bodo tudi med izbranimi podjetji, ki bodo prejela brezplačno podporo organizacij in strokovnjakov s področij KET.

NAZIV PODJETJA *To vprašanje je obvezno.

Question Title

* 1. NAZIV PODJETJA *To vprašanje je obvezno.

Kontaktni podatki (ime anketiranca, naslov podjetja, spletna stran) * To vprašanje je obvezno.

Question Title

* 2. Kontaktni podatki (ime anketiranca, naslov podjetja, spletna stran) * To vprašanje je obvezno.

Kateri je vaš glavni sektor? Kateri je vaš glavni sektor? 

Question Title

* 3. Kateri je vaš glavni sektor? Kateri je vaš glavni sektor? 

Kako veliko je vaše podjetje?

Question Title

* 4. Kako veliko je vaše podjetje?

Imate kakšen mednarodni patent (vložen/podeljen v zadnjih 5 letih)?

Question Title

* 5. Imate kakšen mednarodni patent (vložen/podeljen v zadnjih 5 letih)?

Ali ima vaše podjetje notranjo raziskovalno-razvojno enoto?

Question Title

* 6. Ali ima vaše podjetje notranjo raziskovalno-razvojno enoto?

Ste pridobili kakšna sredstva za raziskave in razvoj? Prosimo, označite sklad, ki ste ga uporabili za financiranje sodelovanja z aplikativnimi raziskovalnimi organizacijami (izberete lahko več odgovorov)

Question Title

* 7. Ste pridobili kakšna sredstva za raziskave in razvoj? Prosimo, označite sklad, ki ste ga uporabili za financiranje sodelovanja z aplikativnimi raziskovalnimi organizacijami (izberete lahko več odgovorov)

Kakšni projekti so bili podprti? * To vprašanje je obvezno.

Question Title

* 8. Kakšni projekti so bili podprti? * To vprašanje je obvezno.

Ali so bila sredstva, za katere ste zaprosili, zagotovljena projektnemu konzorciju - npr. vaši organizaciji in aplikativni raziskovalni organizaciji? (izberete lahko več odgovorov)

Question Title

* 9. Ali so bila sredstva, za katere ste zaprosili, zagotovljena projektnemu konzorciju - npr. vaši organizaciji in aplikativni raziskovalni organizaciji? (izberete lahko več odgovorov)

Ali ste kdaj sodelovali z zunanjimi laboratoriji in / ali aplikativnim raziskovalnim centrom?

Question Title

* 10. Ali ste kdaj sodelovali z zunanjimi laboratoriji in / ali aplikativnim raziskovalnim centrom?

Ali so projekti vključevali tudi področja KET (Key Enabling Technologies oz. ključne tehnologije)?

Question Title

* 11. Ali so projekti vključevali tudi področja KET (Key Enabling Technologies oz. ključne tehnologije)?

Če ste sodelovali, je bil center geografsko blizu vas ali iz tujine (izberete lahko več odgovorov)?

Question Title

* 12. Če ste sodelovali, je bil center geografsko blizu vas ali iz tujine (izberete lahko več odgovorov)?

Če ste sodelovali z zunanjim raziskovalnim in razvojnim centrom, prosimo označite prednosti sodelovanja (izberete lahko več odgovorov).

Question Title

* 13. Če ste sodelovali z zunanjim raziskovalnim in razvojnim centrom, prosimo označite prednosti sodelovanja (izberete lahko več odgovorov).

Zakaj ste izbrali ta konkreten aplikativni raziskovalni center (izberete lahko več odgovorov)?

Question Title

* 14. Zakaj ste izbrali ta konkreten aplikativni raziskovalni center (izberete lahko več odgovorov)?

Če ste sodelovali, s kakšnimi ovirami ste se soočali (izberete lahko več odgovorov)?

Question Title

* 15. Če ste sodelovali, s kakšnimi ovirami ste se soočali (izberete lahko več odgovorov)?

V primeru sodelovanja, katere vrste storitev ste potrebovali (izberete lahko več odgovorov)?

Question Title

* 16. V primeru sodelovanja, katere vrste storitev ste potrebovali (izberete lahko več odgovorov)?

Če niste sodelovali z raziskovalnim centrom, prosimo navedite glavne razloge (izberete lahko več odgovorov).

Question Title

* 17. Če niste sodelovali z raziskovalnim centrom, prosimo navedite glavne razloge (izberete lahko več odgovorov).

Ali veste, kaj so ključne tehnologije (Key Enabling Technologies)? * To vprašanje je obvezno.

Question Title

* 18. Ali veste, kaj so ključne tehnologije (Key Enabling Technologies)? * To vprašanje je obvezno.

Če je odgovor na zgornje vprašanje DA, uporabljate ključne tehnologije v svojih izdelkih oziroma proizvodnih procesih?

Question Title

* 19. Če je odgovor na zgornje vprašanje DA, uporabljate ključne tehnologije v svojih izdelkih oziroma proizvodnih procesih?

Katere tehnologije so za vas najbolj relevantne in zanimive? (izberete lahko več odgovorov)

Question Title

* 20. Katere tehnologije so za vas najbolj relevantne in zanimive? (izberete lahko več odgovorov)

Najlepša hvala za sodelovanje. Če ste zainteresirani za brezplačne storitve KET (Key Enabling Technologies oz. ključnih tehnologij) iz priznanih raziskovalnih organizacij, označite ustrezno potrditve polje, da vas lahko kontaktirajo.

Izjava o zasebnosti

* To vprašanje je obvezno.

Question Title

* 21. Najlepša hvala za sodelovanje. Če ste zainteresirani za brezplačne storitve KET (Key Enabling Technologies oz. ključnih tehnologij) iz priznanih raziskovalnih organizacij, označite ustrezno potrditve polje, da vas lahko kontaktirajo.

Izjava o zasebnosti

* To vprašanje je obvezno.

T