АСМ2

Уважаеми колеги,
За да ни помогнете да подобрим обслужването и да оптимизираме предлаганите от нас сервизни услуги,

любезно Ви молим да се включите в тази кратка анкета.

Вашето мнение е важно за нас!


Попълването й ще отнеме само 5 минути от времето Ви.

Благодарим за Вашата помощ и сътрудничество!

Question Title

* 1.

До колко лесно се свързахте със сервиза?

Question Title

* 2.

Оценете телефонните консултации със сервизните инженери на АСМ2:

Question Title

* 3.

Колко бързо получихте сервизна помощ след вашата заявка? В рамките на:

Question Title

* 4.

До каква степен получихте достъпно обяснение за причината за повредата и последствията от нея?

Question Title

* 5.

До каква степен бяхте информирани за цена на ремонта и срок на достаква на евентуално необходими резервни части?

Question Title

* 6. Оценете комплексното качеството на ремонта:

Question Title

* 7.

Как бихте оценили помощта от страна на сервиза, като консултации/методологична помощ, поддръжка и др.?

Question Title

* 8.

Имате ли неразрешен проблем в момента?

Question Title

* 9. Ако „Да” какъв?

Question Title

* 10. Посочете моля, името на сервизния инженер, осъществил сервизните услуги при вас:

Question Title

* 11.

Проявявате ли интерес към:

Question Title

* 12.

T