Laagrisosaleja andmekaart

Lugupeetud lapsevanem!
Käesoleva ankeedi täitmise ja ära saatmisega nõustute alljärgnevate tingimustega:

1. Laagrituusiku tasu tuleb tasuda MTÜ Võimlemisklubi
Piruett arvele hiljemalt 22.12.2017.a.

2. Suurte korrarikkumiste puhul: ilma loata
laagrist/territooriumilt lahkumine, kaklemine, suitsetamine,
alkoholi või uimastite omamine või kasutamine- jätab
laagrijuhtkond endale õiguse laagriline koju saata,
kasutamata päevade eest hüvitust
maksmata. Lapsevanem kohustub tulema lapsele järgi
hiljemalt 2 tunni jooksul alates rikkumisest
teadasaamise hetkest.

3. Laagri juhtkond ei vastuta õnnetuste eest, mis on
juhtunud siis, kui laps on loata lahkunud laagri
territooriumilt (hoonest) või õnnetus on juhtunud lapse
süül.

4. Lapse haigestumisel tuleb sellest koheselt teatada
klubisse. Juhul kui laps haigestub enne laagri toimumist,
laagrituusiku summat täies ulatuses ei tagastata.
Samuti ei toimu tagasiarvestust laagrist
puudutud päevade eest (sh.haigus vmt).

5. Lapsevanem kohustub teavitama laagri juhtkonda kõikidest
asjaoludest, mis on olulised lapse ja teiste
laagrisolijate tervise seisukohalt (allergiad,
vaktsineerimised, hiljuti põetud viirus vmt.).

6. Lapse poolt laagrile tekitatud materiaalne kahju kuulub
hüvitamisele vanemate poolt.

7. Lapse haigestumise korral on laagri juhtkond kohustatud
tagama esmaabi ja sellest koheselt teatama vanematele
või kontaktisikule.

8. Laagri juhtkond ei vastuta laagrisse võetud isiklike
asjade eest!

Toredat uusaasta linnalaagrit!

MTÜ Võimlemisklubi Piruett
Pärnu mnt. 45
10119 Tallinn

Question Title

* 1. Laagris osaleja andmed

Question Title

* 2. Eestkostja kontaktandmed

Question Title

* 3. Tervisekaart

Question Title

* 4. Kas laps osaleb laagris terve aja või vähem?

Question Title

* 5. Kui vastasite eelmisele küsimusele, et laps osaleb laagris vähem kui terve laagriaeg, siis palun kirjutage, mis kuupäevadel laps osaleb.

Question Title

* 6. Olen lugenud laagris osalemise tingimusi ning kinnitan laagris osalemist.

T