MTA VIETNAM 2021 is back in phase 3 of the Digital Connect @ MTA 2021 from 23 – 26/11/2021. Besides MTA Hanoi, the event will join together with the 5 other engineering events including Vietwater, HVACR Vietnam, INMEX Vietnam, Mining & Construction Vietnam and Electric & Power Vietnam in one platform to bringing the extended community of the power & electricity, energy & renewable energy, water & utilities, hvacr, maritime, mining and construction sectors.

MTA Vietnam 2021 quay trở lại giai đoạn 3 của chương trình Digital Connect @ MTA 2021 từ ngày 23 – 26/11/2021. Ngoài MTA Hanoi, triển lãm lần này sẽ kết hợp với 5 ngành công nghiệp kỹ thuật hàng đầu khác bao gồm Vietwater, HVACR Vietnam, INMEX Vietnam, Mining & Construction Vietnam và Electric & Power Vietnam trên một nền tảng duy nhất, mở rộng cộng đồng doanh nghiệp tham gia đến các lĩnh vưc điện & điện năng, năng lượng & năng lượng tái tạo, nước & tiện ích, cơ điện lạnh, hàng hải, khai khoáng & xây dựng.
Page1 / 5
 
20% of survey complete.

T