Formularz rekrutacyjny na spotkania: 6 - 7 kwietnia oraz 15 - 16 czerwca 2019 r.

Question Title

* 1. Imię i nazwisko:

Question Title

* 2. Adres korespondencyjny:

Question Title

* 3. Adres email:

Question Title

* 4. Numer telefonu kontaktowego:

Question Title

* 5. Miasto/miejscowość

Question Title

* 6. Nazwa, rok założenia i miejsce działania (miejscowość, województwów) reprezentowanej organizacji lub grupy nieformalnej.

Question Title

* 7. Strona internetowa reprezentowanej organizacji lub grupy nieformalnej (jeśli dotyczy).

Question Title

* 8. Dlaczego jest Pan/Pani zainteresowany/a udziałem w spotkaniu? Prosimy o minimum dwa/trzy zdania.

Question Title

* 9. Pani/Pana rola, stanowisko w grupie nieformalnej lub organizacji.

Question Title

* 10. Jakie jest doświadczenie Pani/Pana grupy lub organizacji w działaniach ze społecznością lokalną? Czy mają Państwo doświadczenie w nawiązywaniu lokalnych partnerstw (jeśli tak, to prosimy opisać, jakie). Prosimy o minimum dwa/trzy zdania.

Question Title

* 11. Czy w dotychczasowej działalności swojej organizacji / grupy organizowali Państwo wydarzenie o charakterze zgromadzenia publicznego? Czego dotyczyło i kiedy było organizowane? Czy wiązało się z jakimiś wyzwaniami? Jeśli tak, prosimy o krótkie opisanie w minimum dwóch/trzech zdaniach.

Question Title

* 12. Czy w swojej działalności mobilizowali Państwo lokalną społeczność wokół jakiegoś celu? Na czym ta mobilizacja polegała? Prosimy o minimum dwa/trzy zdania.

Question Title

* 13. Z jakimi największymi wyzwaniami spotyka się Państwa organizacja / grupa w działaniach w społeczności lokalnej? Prosimy o minimum dwa/trzy zdania.

Question Title

* 14. Czy są jakieś zagadnienia z obszaru praw człowieka, które uważacie Państwo za największe wyzwanie w Waszych lokalnych działaniach? Jeśli tak, prosimy o krótkie opisanie w minimum dwóch/trzech zdaniach.

Question Title

* 15. Jakie ma Pan/i oczekiwania wobec organizowanych spotkań?

Question Title

* 16. Czy ma Pan/i szczególne potrzeby żywieniowe?

Question Title

* 17. Czy oczekuje Pan/i tłumaczenia panelu anglojęzycznego na język polski?

Question Title

* 18. Czy oczekuje Pan/i tłumaczenia panelu na język migowy?

Question Title

* 19. Zgody i oświadczenia:

W razie pytań prosimy o kontakt z Aleksandrą Ziółkowską – aleksandra.ziolkowska@amnesty.org.pl
Po kliknięciu na przycisk WYŚLIJ FORMULARZ Twoje dane zostaną zapisane.

T