OSNOVNI PODACI 

Question Title

* 1. Koji je zvanični naziv socijalnog preduzeća u kojem radite?

Question Title

* 2. Koja je Vaša pozicija u socijalnom preduzeću?

Question Title

* 3. Na koji način ste angažovani u okviru socijalnog preduzeća?

Question Title

* 4. Koliko godina imate?

Question Title

* 5. Kog ste pola?

T