Napisz własny telegram

Odpowiedz na pytanie:
Jaką wiadomość zamieściłbyś/-abyś na czekoladowym telegramie?

* Telegram składać się będzie z 3 rzędów po 8 kostek.

* 1. rząd:

* 2. rząd:

* 3. rząd:

T