ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Question Title

* 1. Αριθμός προσωπικού (μόνιμου και συνεργατών)

Question Title

* 2. Τζίρος 2019 σε χιλιάδες ΕΥΡΩ

Question Title

* 3. Πελάτες (Ποσοστό επί του τζίρου)

T