Question Title

* 1. Вашето име и фамилия

Question Title

* 2. От коя организация сте

Question Title

* 3. Имейл за контакт

Question Title

* 4. Мобилен телефон за връзка

Question Title

* 5. Към кой обучителен модул проявявате интерес

Question Title

* 6. Изберете сесия/сесии, на които желаете да присъствате

Question Title

* 7. Как ще заплатите таксата за участие?

Таксата за всяка от сесиите е в размер на 20.00 лв. с ДДС. 
При участие в три сесии, цената е 50 лв.

Question Title

* 8. Моля, представете данни, в случай че желаете да Ви бъде издадена фактура
Име на юридическо / физическо лице
ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН
Адрес

Question Title

* 9. Декларирам, че с попълването на настоящия формуляр доброволно предоставям данните си (именна, данни за контакт) на Български център за нестопанско право, в качеството му на администратор, които могат да бъдат обработвани за целите на организиране, провеждане, популяризиране и отчитане на събитието пред финансиращите го организации, част от които могат да са извън ЕС. 

Question Title

* 10. Декларирам, че съм наясно, че по време на събитието ще бъдат правени снимки, от които бих могъл/ла да бъде идентифицира/а и същите могат да бъдат разпространявани онлайн и офлайн с цел популяризиране на събитието и дейността на Къщата на НПО.  

Question Title

* 11. Декларирам, че съм наясно, че въз основа на легитимния си интерес БЦНП може да ми изпраща информация по имейл за други подобни събития, свързани с развитие на гражданските организации в България, като във всеки един момент ще мога да се откажете от получаване на такава информация.

T