Khảo Sát Ý Kiến Cộng Đồng 2020

Việc bảo vệ nước uống, các con đập ở địa phương tránh khỏi những trận động đất, giảm ô nhiễm, chất độc và chất gây ô nhiễm trong đường thủy, và cung cấp việc bảo vệ chống lũ lụt có quan trọng đối với quý vị không? Nếu có, hãy giúp Valley Water xây dựng Chương Trình Nước Sạch, An Toàn và Bảo Vệ Chống Lũ Lụt Trong Thiên Nhiên tiếp theo. Dành hai phút hoặc ít hơn để điền vào bản khảo sát ngắn này và cho chúng tôi biết những dự án và ưu tiên nào là quan trọng nhất đối với quý vị. Hãy cùng nhau hành động để giữ Nước Sạch, An Toàn và Bảo Vệ Chống Lũ Lụt Trong Thiên Nhiên cho tất cả mọi người.


Vui lòng đánh giá từng mục sau đây về tầm quan trọng, trên thang điểm từ 1 đến 7, với "1" có nghĩa là Hoàn Toàn Không Quan Trọng và "7" có nghĩa là "Vô Cùng Quan Trọng đối với Tôi" (Bắt Buộc)

Question Title

* 2. Mã bưu điện của quý vị số mấy?

Question Title

* 3. Quý vị là chủ nhà hay người thuê nhà hay Người nào khác?

Question Title

* 4. Đảm bảo nguồn nước uống an toàn, đáng tin cậy cho tương lai bằng cách cải thiện và bảo trì các con đập, đường ống, hồ chứa nước, hệ thống xử lý và cơ sở hạ tầng cũ kỹ để tránh dịch vụ bị gián đoạn.

Question Title

* 5. Giảm thiểu và loại bỏ độc tố, mối nguy hiểm và chất gây ô nhiễm như thủy ngân hoặc dược phẩm từ các con lạch, suối và hồ chứa ở địa phương.

Question Title

* 6. Bảo vệ nguồn nước, chất lượng nước, các con đập và các kênh bảo vệ chống lũ lụt của chúng ta từ động đất, thiên tai, và biến đổi khí hậu.

Question Title

* 7. Phục hồi môi trường sống của cá, chim và động vật hoang dã trong và xung quanh các con lạch, suối và Vịnh ở địa phương để đảm bảo một môi trường lành mạnh.

Question Title

* 8. Bảo vệ chống lũ lụt để bảo vệ nhà cửa, các doanh nghiệp, trường học, đường phố và xa lộ ở địa phương tránh lũ lụt.

Question Title

* 9. Dọn sạch các con lạch, quản lý thực vật và loại bỏ cây gần các con lạch để giảm bớt mối đe dọa từ lũ lụt và cháy rừng.

Question Title

* 10. Xây dựng các dự án cung cấp nước bền vững, được kiểm soát ở địa phương mà chống hạn hán.

Question Title

* 11. Gia tăng việc công chúng ra vào vui chơi tại và xung quanh các con lạch, suối và Vịnh ở địa phương.

Question Title

* 12. Hỗ trợ sức khỏe cộng đồng và an toàn công cộng cho cộng đồng bằng cách tăng cường tuần tra cảnh sát dọc các tuyến đường thủy và đảm bảo bảo vệ chất lượng nước.

Question Title

* 13. Quý vị có đề nghị hay ý kiến nào khác không?

Question Title

* 14. Có, tôi quan tâm đến việc tìm hiểu thêm về chương trình này, nhận được thông tin cập nhật và thấy được kết quả từ góp ý của tôi.   Vui lòng thêm tôi vào danh sách email của quý vị. 

T