Question Title

* 1. Moi klienci serwisują swoje instalacje chłodnicze w sposób:

Question Title

* 2. Z mojej orientacji wynika, że w sposób niedostateczny dba i serwisuje swoje instalacje (pytanie dotyczy całego rynku, nie tylko klientów własnych):

Question Title

* 3. Z mojej orientacji wynika, że w sposób bardzo dobry dba i serwisuje swoje instalacje (pytanie dotyczy całego rynku, nie tylko klientów własnych):

Question Title

* 4. Gdy dostrzegam, że własciciele serwisują swoje instalacje nieregularnie lub w sposób niedostateczny to przyczyną tego jest (można zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź):

Question Title

* 5. Na ile właściciele instalacji chłodniczych uświadamiają sobie, że wycieki czynników chłodniczych wpływają na sprawność instalacji chłodniczych:

Question Title

* 6. Czy wejście w życie ustawy f-gazowej zostało dostrzeżone przez właścicieli instalacji  i znacznie zwiększy zainteresowanie usługami firm serwisowych ?

Question Title

* 7. Czy właściciele instalacji wiedzą o konieczności zainstalowania systemów wykrywania w stacjonarnych urządzeniach chłodniczych, klimatyzacyjnych i pompach ciepła, w tym w ich obiegach, zawierających co najmniej 300 kg fluorowanych gazów cieplarnianych pod groźbą grzywny do 10 000 zł ?

Question Title

* 8. Czy właściciele instalacji  wiedzą, że egzekwowany będzie pod groźbą grzywny do 10 000 zł, obowiązek regularnego sprawdzenia pod względem wycieków  stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła o następujących napełnieniach i  w następujących okresach:
a) powyżej 3 kg raz na 12 miesięcy ( nie ma zastosowania do urządzeń z hermetycznie zamkniętymi systemami, które są oznakowane jako takie i napełnieniu mniej niż 6 kg),
b)powyżej  30 kg raz na 6 miesięcy,
c) powyżej 300 kg raz na 3 miesiące ?

Question Title

* 9. Czy właściciele instalacji dopytują już o obowiązek rejestracji w Centralnym Rejestrze Operatorów Urządzeń oraz  założenia i prowadzenia elektronicznych kart urządzeń (w perspektywie 2015/2016) ?

Question Title

* 10. Moja firma jest Członkiem KFCh:

T