Khảo Sát về Chương Trình Cộng Đồng Nhằm

Homebase là một tổ chức phi lợi nhuận tập trung vào tình trạng vô gia cư. Chúng tôi đã được Văn Phòng Hỗ Trợ Nhà Ở của Quận Santa Clara thuê, thay mặt cho Ban Giám đốc Cơ Quan Chăm Sóc Liên Tục của Quận Santa Clara, để xây dựng một kế hoạch chiến lược nhằm cải thiện cách thức hỗ trợ người vô gia cư của Quận Santa Clara.


Là một phần trong công việc của chúng tôi, chúng tôi đang dẫn dắt một quy trình lập kế hoạch cộng đồng - bao gồm các nhóm tập trung và một khảo sát toàn cộng đồng - để thông báo về kế hoạch chiến lược nhằm ngăn chặn và chấm dứt tình trạng vô gia cư tại Quận Santa Clara.


Khảo sát này dành cho tất cả các bên liên quan đang cư trú tại Quận Santa Clara. Mục đích là để lắng nghe ý kiến của QUÝ VỊ về tình trạng vô gia cư trong cộng đồng của chúng ta. Thông tin quý vị cung cấp sẽ được ẩn danh. Sẽ mất khoảng 5 đến 10 phút để hoàn thành khảo sát. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian để chia sẻ phản hồi của mình với chúng tôi! Cuộc khảo sát sẽ kết thúc vào lúc 8 giờ tối ngày 15 tháng 11 năm 2019.
0 of 9 answered
 

T