* 1. An mbíonn tú buartha faoi bhruscar? /
Is litter a concern for you?

* 2. Ar chaith tú féin nó do pháiste bruscar riamh? Cén fáth? /
Did you or your child ever litter? Why did it occur?

* 3. Cad é an cineál bruscair is coitianta i Sord? /
What is the most common type of litter in Swords?

* 4. Cad iad na hábhair a dhéanann tú athchúrsáil orthu? / Is féidir leat níos mó ná freagra amháin a roghnú.
What materials do you recycle? / You can select more than one

* 5. Cén fáth a dhéanann tú athchúrsáil? / Is féidir leat níos mó ná freagra amháin a roghnú.
Why do you recycle?  You can select more than one answer.

* 6. An raibh amanta riamh nach ndearna tú athchúrsáil? /
Have there been occasions that you have chosen not to recycle?

* 7. Má roghnaigh tú 'bhí', cén fáth? /
If yes, why?

* 8. Cé comh heolach is atá tú faoi athchúrsáil? /
How informed abut recycling would you say you are?

* 9. Nuair a fhásann tú amach as éadaí, an .... / 
When you grow out of clothes do you ....

* 10. An bhfuil araid muirín agat sa bhaile? /
Do you compost at home?

T