Coraz częściej słyszymy od europejskich firm obuwniczych o problemach ze znalezieniem wyspecjalizowanej kadry. Należałoby się zastanowić, co jest rzeczywistym powodem luk
w wykształceniu wśród ludzi wykonujących zawód obuwnika? Jakich kompetencji u swoich pracowników poszukują firmy z branży? Jak powinien wyglądać profil „idealnego technika obuwnika”?

W odpowiedzi na powyższe pytania powstał projekt Erasmus+ “Shoes Made in EU: The European Shoemaker” - inicjatywa, której zadaniem jest zwiększenie umiejętności  i szans na zatrudnienie
w sektorze obuwniczym poprzez rozwijanie i aktualizację programu szkoleń dla techników obuwników, dopasowanego do potrzeb współczesnych firm.

W związku z powyższym prosimy przedsiębiorstwa o wypełnienie kwestionariusza, który pomoże partnerom projektu lepiej zrozumieć status europejskiego sektora obuwniczego, przede wszystkim pod kątem umiejętności potrzebnych pracownikom w celu sprostania wyzwaniom sektora  (tj. brak ukierunkowanej wiedzy, starzenie się kadry), ze szczególnym uwzględnieniem  innowacyjnych technologii.

Question Title

* 1. Co to jest przedmiotem działalności Twojej firmy?

Question Title

* 2. Jaka jest specjalizacja Twojej firmy (rodzaj produkowanego obuwia)?

Question Title

* 3. Podaj liczbę pracowników zatrudnionych w Twojej firmie:

Question Title

* 4. W jakim kraju prowadzisz swoją działalność ?

Question Title

* 6. Jeśli Twój zakład(y) produkcyjne ulokowane są w innym kraju niż siedziba Twojej firmy, to proszę, spróbuj wskazać powód:

Question Title

* 7. Jeśli powodem jest odpowiednio wykwalifikowana kadra pracownicza, to proszę wskaż pożądane przez Ciebie umiejętności, których nie znalazłeś wśród specjalistów w Twoim kraju

Question Title

* 8. Podaj procentową ilość kobiet i mężczyzn zatrudnionych na stanowiskach produkcyjnych
w Twojej firmie:

Question Title

* 9. Określ procentowo poziom wykształcenia pracowników na stanowiskach produkcyjnych
w Twojej firmie:

Question Title

* 10. W jaki sposób najczęściej rekrutujesz pracowników do swojej firmy?

Question Title

* 12. Ilu praktykantów / stażystów Twoja firma posiada aktualnie w działach produkcyjnych?

Question Title

* 16. Jakie umiejętności należałoby usprawnić w Twojej firmie celem poprawy produkcji?

Question Title

* 18. Czy posiadasz program szkoleń wewnętrznych dla pracowników / stażystów / praktykantów, aby podnieść ich kwalifikacje?

Question Title

* 19. Email

T