1. Efektivita práce inspektorů

 
20% of survey complete.

Question Title

* 1. Délka procesu kontroly je z Vaší zkušenosti obecně

Question Title

* 2. Úspěšnost námitek vznesených vůči kontrolnímu protokolu z Vaší zkušenosti je

Question Title

* 3. Úspěšnost rozkladů proti rozhodnutí inspektora z Vaší zkušenosti je

Question Title

* 4. Konzistence rozhodnutí inspektora s rozhodovací činností Úřadu je

T