Issa li ħareġ l-aħħar għadd tal-verżjoni ipprintjata tar-rivista Sagħtar, il-Malta Union of Teachers qed tniedi dan il-proċess ta’ konsultazzjoni magħkom il-qarrejja u ma’ kull min għandu għal qalbu kemm il-qari bil-Malti u speċjalment lil din ir-rivista. Minn naħa tagħna, issa rridu nifhmu aħjar x’kontu taħsbu dwarha u x’tixtiequ minn Sagħtar tal-futur.

L-informazzjoni li se ttuna se tintuża b’mod kunfidenzjali sabiex nanalizzaw ir-rivista u niddeċiedu dwar il-futur tagħha. Dan il-kwestjonarju jista’ jimtela sal-aħħar ta’ Jannar 2016.

Inħeġġukom timlewh u t-tagħtuna l-opinjoni tagħkom!

T