Mo Byenveni

Opinyon ou enpòtan pou amelyore sèvis yo ofri moun ki fèk imigre nan Monreyal Nò!

Èske ou se yon nouvo imigran nan Monreyal-Nò (moun ki rive mwens ke 5 ane, kèlkeswa sitiyasyon imigrasyon ou)? Nou vle konnen opinyon ou yo pou amelyore sèvis nan teritwa a.
Page1 / 8
 
12% of survey complete.

T