1. Nya Tjänster

En ny generation anställda, nya tekniska möjligheter och nya sätt att arbeta har skapat ett växande utbud av alla möjliga slags digitala tjänster för företag, för att hantera allt från kommunikation och samarbete till administration. Tjänsterna erbjuds via webben, med gränssnitt mot både datorer och mobiler, ofta med lagring av data hos tjänsteleverantören.
* 1. Hur ser det ut på ditt företag? Använder du och/eller ditt företag några sådana tjänster?
Kryssa i ett eller fler alternativ för var och en av nedanstående typer av tjänster.  Jag använder för personligt bruk Jag använder för professionellt bruk Vi använder det internt i vårt företag Vi använder det inom vårt företag tillsammans med kunder/leverantörer Vi tittar på att använda det inom företaget Inget för oss Vet inte
Sociala medier för kommunikation t.ex. YouTube, Twitter, blogg, webbforum, facebook eller liknande:
Chatt/instant messaging, t.ex. via MSN, Skype, Yammer eller liknande:
Mötestjänster on-line t.ex. via video eller röst:
Webbaserade samarbetstjänster som projekthantering, delade dokument, wiki eller liknande:
Administrativa tjänster via webben eller mobilen, t.ex. utläggsredovisning, tidrapportering eller liknande:
Arbeta med och lagra egna data någonstans på webben i stället för på den egna datorn, t.ex. Dropbox, Evernote, Prezi eller liknande:
Annat*

* 2. *Annat: Var vänlig namnge de tjänster som du använder

* 3. Om du fick önska dig vad som helst, vad är ditt företags drömtjänst?

* 5. Inom vilken bransch är ni verksamma?

* 7. Kan vi få kontakta dig för en eventuell uppföljning? Fyll i så fall i kontaktinformation:

T