Dacă doriți să fiți beneficiar al proiectului „Kinetoterapie pentru pacienții SMA”, vă rugăm să completați formularul de înscriere.
Selecția celor 60 de participanți se va face pe baza criteriilor de mai jos. 
Fiecărui beneficiar îi vor fi achitate facturile aferente ședințelor de kinetoterapie timp de 3 luni, în limita a 1200 lei/lună. 
 
 
Disclaimer: 
Proiect sprijinit de Ewopharma România în calitate de donator. Conform legislației în vigoare, donatorul nu va primi, colecta și nu va înregistra date privind starea de sănătate sau orice alte date ale beneficiarilor și niciun fel de rapoarte, rezultate, analize din urmă implementării proiectului de către Asociația Familia SMA, despre pacienți. 
 
 

Question Title

* 1. Calitatea solicitantului:

Question Title

* 2. Numele solicitantului

Question Title

* 3. Cine este beneficiarul?

Question Title

* 4. Numele beneficiarului

Question Title

* 5. Vârsta beneficiarului

Question Title

* 6. Selectați tipul de SMA al beneficiarului

Question Title

* 7. Beneficiarul a efectuat vreodată ședințe de kinetoterapie?

Question Title

* 8. Dacă nu, de ce?

Question Title

* 9. Dacă da, cu ce frecvență?

Question Title

* 10. Beneficiarul efectuează în prezent ședințe de kinetoterapie?

Question Title

* 11. Dacă nu, de ce?

Question Title

* 12. Dacă da, câte ședințe și cu ce frecvență?

Question Title

* 13. Selectați veniturile lunare pe gospodărie:

Question Title

* 14. Număr membri în familie:

Question Title

* 15. Numărul de telefon al solicitantului/beneficiarului

Question Title

* 16. Adresa de email a solicitantului/beneficiarului:

Question Title

* 17. Acord de prelucrare a datelor GDPR:
Conform legislației în domeniul protecției
datelor cu caracter personal, prin intermediul prezentului
regulament, îți aducem la cunoștință faptul că:
Date personale înseamnă orice informații privind o persoană
fizică identificată sau identificabilă. Asociația Familia SMA
va colecta și procesa datele furnizate de tine în scopul
informărilor și activităților legate de Proiectul Kinetoterapie pentru pacienții SMA.
Categoriile de date
colectate sunt: e-mail, număr de telefon, vârstă,
Datele tale vor fi colectate, procesate și
înregistrate de către Asociația Familia SMA. Nu vom
divulga datele tale personale către terți. Dacă ai întrebări
legate de procesarea datelor personale, poți să ne
contactezi la următoarea adresă:
familiasma.ong@gmail.com

Îți aducem la cunoștință faptul
că beneficiezi de următoarele drepturi, conform legii:
-dreptul la obținerea informațiilor privind identitatea
operatorului: Asociația Familia SMA
-scopul prelucrării datelor colectate, precum şi informații suplimentare
referitoare la destinatarii datelor cu caracter personal;
-dreptul de acces la datele tale cu caracter personal,
dreptul la rectificare,
-dreptul la ștergerea datelor;
-dreptul de intervenție asupra datelor cu caracter personal;
-dreptul de opoziţie;
-dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;
-accesul la justiţie.

T