Personal information

Przetwarzanie danych

Wysyłając ten formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kwalifikacji, realizacji i archiwizacji programu BioLAB 2018-19 (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 833 z dn. 29.08.1997). Oświadczam, że znam i akceptuję zasady programu BioLAB, dostępne na stronie programu.

Instrukcja

Formularz składa się z 25 pytań oraz dwóch punktów, gdzie znajduje się miejsce, aby wgrać przygotowane wcześniej wymagane oraz dodatkowe dokumenty. 
Niektóre z pytań wymagają podania odpowiedzi w j. polskim i angielskim. Prosimy wypełnić obie wersje językowe.

* 1. Personal Information

T