Poštovani saradnici i saradnice,

Ispred Vas se nalazi kratak upitnik za mapiranje organizacija civilnog društva (OCD), profesionalnih i strukovnih udruženja, akademske javnosti, medija i drugih zainteresovanih strana u procesu pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji (EU). Mapiranje sprovodi Centar za evropske integracije (CEI) Beogradske otvorene škole (BOŠ) uz podršku Fondacije za otvoreno društvo Srbija.

Mapiranje ima za cilj da identifikuje uduženja, ostale predstavnike civilnog društva i zainteresovanu javnost koji svojom ekspertizom i pokazanim rezultatima mogu da doprinesu promociji učešća javnosti u kreiranju javnih politika kao i transparentnosti i inkluzivnosti procesa pregovora o pristupanju Srbije EU.

Popunjavanjem ovog upitnika doprinećete izradi baze zainteresovanih aktera koji žele da prate i da se informišu o procesu pregovora Republike Srbije sa EU. Na osnovu rezultata mapiranja CEI će formirati platformu svih zainteresovanih aktera.

Upitnik ima 10 pitanja i popunjavanje neće trajati više od 5 minuta. Kada završite sa popunjavanjem upitnika kliknite na taster „Done“ i upitnik će biti prosleđen na obradu. Ukoliko imate dodatan komentar, na kraju većine pitanja imate ostavljen prostor za Vaša pojašnjenja.

Unapred hvala na izdvojenom vremenu.

Projektni tim Centra za evropske integracije Beogradske otvorene škole

Question Title

* 1. Da li je Vaša organizacija/institucija zainteresovana da aktivno prati proces pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji?

Question Title

* 2. Koliko je Vaša organizacija/institucija upoznata sa procesom pregovora o pristupanju EU?

Question Title

* 3. Procenite kapacitete Vaše organizacije/institucije za praćenje procesa pregovora o pristupanju Srbije EU?

Question Title

* 4. Da li smatrate da je potrebno organizovati dodatne obuke, konsultativne i informativne radionice o samom procesu pregovora o pristupanju Srbije EU?

Question Title

* 5. Da li smatrate da ste dovoljno informisani o procesu pregovora o pristupanju Srbije EU?

Question Title

* 6. Kako biste ocenili Vašu saradnju sa nadležnim institucijama i uspostavljenom strukturom odgovornom za vođenje procesa pregovora sa EU?

Question Title

* 7. Identifikujte i obeležite koja su to poglavlja u okviru pregovaračkog procesa koja ulaze u oblast i ekspertizu delovanja Vaše organizacije/institucije i za koja ste zainteresovani? Možete obeležiti više pregovaračkih poglavlja.

Question Title

* 8. Da li želite da primate relevante informacije u vezi procesa pregovora i gore identifikovanih pregovaračkih poglavlja?

Question Title

* 9. Molimo Vas navedite osnovne informacije o Vašoj organizaciji/instituciji:

Question Title

* 10. Hvala najlepše na izdvojenom vremenu. Ukoliko imate dodatnih komentara ili pitanja budite slobodni i upišite ih u sledeće polje.

T