Ги повикуваме сите фармацевти, без оглед на работното место да се вклучат во ова истражување. Целта на ова истражување е да се разбере:

·        Кои проблеми влијаат на фармацевтите при одговорот на пандемијата на КОВИД-19

·        Како фармацевтите и професионалните тела реагираат на пандемијата

·        Каква поддршка сметате дека би била корисна

Анкетата треба да трае околу 10 минути.
Ве молиме, споделете ја врската за истражувањето со другите колеги фармацевти.

Обидете се да одговорите на сите прашања за да можеме да ги разбереме потребите на фармацевтите во нашата земја во периодот на пандемија. Ние ќе имаме за цел да ги објавиме резултатите од направеното истражување во прилог на промоција/актуелизирање на значењето/улогата на  фармацевтската професија.

*прашалникот е превземен од https://www.surveymonkey.co.uk/r/COVID-19-Pharmacy-responses-commonwealth и адаптиран со цел при евалуацијата да се направи споредба меѓу состојбата во другите земји и нашата земја. 

Question Title

* 1. Која е вашата професија?

Question Title

* 2. Пол

Question Title

* 3. Возраст (години)

Question Title

* 4. Во кој фармацевтски сектор работите?

Question Title

* 5. Години на работен стаж во фармацевтскиот сектор:

Question Title

* 6. Колку сте загрижени во однос на влијанието на КОВИД-19 врз Вас лично?

Question Title

* 7. Колку сте загрижени за влијанието на COVID-19 врз фармацевтската професија во РС Македонија?

Question Title

* 8. Колку ефикасно/како ги извршувате професионалните обврски во време на пандемијата со COVID-19 ?

Question Title

* 9. Дали сте приморани работните обрски да ги спроведувате повеќе од далечина (надвор од работното место, пр. во домашни услови) како резултат на КОВИД-19?

Question Title

* 10. Ако треба да ги извршувате работните обрски од далечина, кои се првите три предизвици со кои се соочувате додека работите?

Question Title

* 11. Која е Вашата најголема загриженост во врска со работата во моментов / за иднината како резултат на влијанието на КОВИД-19?

Question Title

* 12. Дали Вашата фармацевтска компанија/организација или фармацевт што го познавате биле вклучени / консултирани во изготвување и спроведување на мерките за справување со пандемијата на КОВИД-19? (ве молиме изберете само една опција по ред)

  Директно Индиректно Не Друго Не знам
Фармацевтска компанија
Фармацевт (Вие лично)
Фармацевт (друг колега)

Question Title

* 13. Ве молиме, споделете ги своите ставови за импликациите на КОВИД-19 генерално врз фармевтскиот сектор во државата (РС Македонија) и/или според Ваше видување како сметате дека фармацевтската професија може да даде дополнителен придонес/ поддршка во унапредување на здравствената дејност при справување со КОВИД-19?

Question Title

* 14. Дали имате поминато соодветна обука за делување за време на пандемија?

Question Title

* 15. Какви други грижи имате?
- секое Ваше размислување е од значење и Ве молиме слободно да го споделите:

Question Title

* 16. Кои извори на информации досега ги користевте за да дознаете за COVID-19? (изберете ги сите што се применливи)

Question Title

* 17. Дали имате земено учество на какви било курсеви за обука или сте се вклучиле во какви било веб-обуки?

0 одговорени од 24 прашања
 

T