Kaji Selidik Kepuasan Pelanggan Majlis Perbandaran Klang

Pelanggan Yang Dihargai,

Majlis Perbandaran Klang (MPK) sentiasa memastikan semua perkhidmatan yang diberikan menepati kehendak pelanggan dan berusaha memperbaiki sebarang kelemahan yang ada. MPK amat mengalu-alukan penyertaan tuan / puan dalam kaji selidik penilaian kepuasan pelanggan demi meningkatkan mutu penyampaian perkhidmatan di MPK.

 Terima Kasih.

Question Title

* 1. Maklumat Pelanggan

Question Title

* 2. Jantina

Question Title

* 3. Umur

Question Title

* 4. Kelulusan akademik

Question Title

* 5. Sila berikan penilaian anda berdasarkan kualiti penyampaian perkhidmatan yang anda terima di jabatan / kaunter perkhidmatan MPK

  Cemerlang Baik Sederhana Kurang Memuaskan Tidak Memuaskan
Adakah anda berpuas hati dengan keseluruhan kualiti perkhidmatan yang diberikan?
Adakah perkhidmatan yang diberikan menepati masa?
Bagaimanakah keadaan persekitaran di jabatan / kaunter?
Bagaimanakah layanan yang diberi ketika berurusan di kaunter?
Adakah anda berpuas hati dengan pengendalian yang dijalankan di jabatan / kaunter berkenaan?

Question Title

* 6. Sila berikan penilaian anda berdasarkan layanan petugas yang anda terima ketika berurusan di jabatan / kaunter perkhidmatan MPK

  Ya Tidak
Memberi senyuman dan layanan mesra
Memberi ucapan selamat dan terima kasih
Mempunyai kesabaran yang tinggi
Cekap melaksanakan tugas
Menggunakan bahasa yang mudah difahami
Berpengetahuan dalam menjalankan tugas
Memberikan maklumat dan tunjuk arah yang jelas dan tepat

Question Title

* 7. Sila berikan komen / cadangan anda untuk memperbaiki mutu perkhidmatan Majlis Perbandaran Klang

T