OSNOVNI PODACI 

Question Title

* 1. Ime i prezime:

Question Title

* 2. Elektronska pošta:

Question Title

* 3. Telefon:

Question Title

* 4. Koja je Vaša pozicija u socijalnom preduzeću?

Question Title

* 5. Na koji način ste angažovani u okviru socijalnog preduzeća?

Question Title

* 6. Koje godine ste počeli da radite u ovom socijalnom preduzeću?

Question Title

* 7. Koliko godina imate?

Question Title

* 8. Kog ste pola?

T