Dobrý den,

ráda bych Vás požádala o vyplnění následujícího dotazníku, který má za cíl zjistit, za jakým účelem využívají pracovníci HR psychodiagnostické metody, jakým způsobem je vybírají a do jaké míry pracují s psychometrickými údaji.

Za psychodiagnostické metody jsou v následujícím dotazníku považovány výkonové testy (testy inteligence, testy schopností) a testy osobnosti (projektivní testy, objektivní testy osobnosti, dotazníky a posuzovací stupnice). Tyto metody budou v dotazníku souhrnně nazývány jako "testy".

Dotazník se skládá z 26 otázek, jeho vyplnění Vám zabere méně než 10 minut, je anonymní a jeho výsledky poslouží pouze jako zdroj pro mou závěrečnou práci.

Moc Vám předem děkuji za Vaši ochotu k vyplnění dotazníku a čas nad ním strávený.

Veronika Slezáková
FF UK, Andragogika a personální řízení

V případě jakýchkoli dotazů se na mě můžete obrátit na emailové adrese vslezakova@seznam.cz.

Question Title

* 1. Pracujete v současné době v lidských zdrojích?

T