Question Title

* 1. Cén teanga a d'úsáid an oifig leat nuair a ghlaoigh tú ar dtús?

Question Title

* 2. Ar úsáid an duine a d'fhreagair an fón Gaeilge leat nuair a d'úsáid tú Gaeilge leis/léi?

Question Title

* 3. Sa chás nach raibh Gaeilge ag an duine a d'fhreagair an fón, an raibh duine curtha ar fáil a bhí in ann do cheist a fhreagairt as Gaeilge?

Question Title

* 4. Ar scála 5-0 cé chomh sásta is a bhí tú leis an seirbhís Ghaeilge a cuireadh ar fáil duit?

Question Title

* 5. Cén ceist a chuir tú ar an oifig?

Question Title

* 6. Thart ar cén t-am sa lá a ghlaoigh tú ar an oifig?

Question Title

* 7. Aon eolas eile

Question Title

* 8. Do sonraí féin (bheadh seo cabhrach le fios a bheith againn cén áiteanna sa tír atá ag glacadh páirt san fheachtas):

T