Cảm ơn quý vị đã dành thời gian cung cấp ý kiến phản hồi của mình về khả năng chống chịu và thích nghi với khí hậu ở Quận Fairfax. Bài khảo sát này do Fairfax County Office of Environmental and Energy Coordination (Văn phòng Điều phối Môi trường và Năng lượng Quận Fairfax) (OEEC) đưa ra. OEEC chịu trách nhiệm về chương trình Resilient Fairfax, là một nỗ lực trên toàn quận nhằm giúp chuẩn bị cho cộng đồng, cơ sở hạ tầng và dịch vụ của chúng tôi ứng phó với các tác động của biến đổi khí hậu như bão, nhiệt độ cao và lũ lụt nghiêm trọng. Ý kiến đóng góp của quý vị rất quan trọng đối với sự chuẩn bị đó. Nhiều câu hỏi trong bài khảo sát này là có/không hoặc câu hỏi trắc nghiệm. Sẽ mất khoảng 10 phút để hoàn thành bài khảo sát. Các câu trả lời của quý vị cho bài khảo sát này sẽ được ẩn danh.

Question Title

* 1. Mối liên hệ của quý vị với Quận Fairfax là gì?
(Chọn tất cả các lựa chọn phù hợp)

T