Lưu Ý Bảo Mật:
Thông tin được cung cấp trong bản khảo sát này được coi là hồ sơ công khai và có thể được công bố rộng rãi. Để biết thêm thông tin, hãy xem Đạo Luật Hồ Sơ Công Khai (Public Records Act), RCW Chương 42.56. Để tìm hiểu thêm về cách chúng tôi quản lý thông tin của quý vị, hãy xem Tuyên Bố về Quyền Riêng Tư của chúng tôi.
Nếu nơi làm việc của quý vị ở Pioneer Square, Chinatown International District (CID), Othello hoặc Rainier Beach, quý vị có thể hoàn thành đơn đăng ký sau để nhận thẻ ORCA miễn phí của mình. Nếu quý vị đủ điều kiện, chúng tôi sẽ gửi thẻ qua đường bưu điện đến nơi làm việc của quý vị. Thông tin của quý vị sẽ không được chia sẻ và sẽ chỉ được sử dụng để đánh giá và cho tổ chức chương trình. Để biết thêm thông tin và các yêu cầu về tính đủ điều kiện, hãy truy cập trang web của Chương Trình Thẻ Khôi Phục ORCA Recovery.

Question Title

* 1. Tên đầy đủ của quý vị là gì?

Question Title

* 2. Email của quý vị là gì? Chúng tôi có thể sử dụng email này để liên hệ với quý vị để cung cấp thông tin về thẻ Khôi Phục.

Question Title

* 3. Số điện thoại của quý vị là gì? Chúng tôi có thể sử dụng số này để liên hệ với quý vị để cung cấp thông tin về thẻ Khôi Phục.

Question Title

* 4. Quý vị làm việc ở đâu? (Viết tên nơi làm việc của quý vị)

Những câu hỏi sau đây hỏi về thói quen di chuyển hiện tại của quý vị. Câu trả lời của quý vị sẽ giúp chúng tôi hiểu tác động của Thẻ Khôi Phục ORCA Recovery. Câu trả lời của quý vị cho những câu hỏi này sẽ không ảnh hưởng đến tính đủ điều kiện của quý vị để nhận Thẻ Khôi Phục ORCA Recovery.

Question Title

* 5. Quý vị thường thanh toán bằng cách nào nhất cho phương tiện giao thông công cộng?

Question Title

* 6. Trong một tuần điển hình, quý vị thường sử dụng phương tiện giao thông công cộng bao nhiêu lần?

Question Title

* 7. Suy nghĩ về thói quen đi lại hiện tại của quý vị, vui lòng đánh dấu mức độ quý vị đồng ý với những nhận định sau:

  Hoàn toàn đồng ý Đồng ý Trung lập Không đồng ý Hoàn toàn không đồng ý
Thật dễ dàng để đến và đi từ nơi làm việc
Phương tiện giao thông công cộng phù hợp với túi tiền của tôi
Tôi sử dụng phương tiện giao thông công cộng để đến nơi làm việc
Tôi sử dụng phương tiện giao thông công cộng để đến các khu vực không liên quan đến công việc của cuộc sống hàng ngày (cửa hàng tạp hóa, trường học, các cuộc hẹn khám bệnh, v.v.
Tôi sử dụng phương tiện giao thông công cộng để đến những nơi giải trí (công viên, gặp bạn bè và gia đình, v.v.)
Phương tiện giao thông công cộng là phương tiện giao thông ưu tiên của tôi

T