WYBIERZ ODKRYCIE ROKU MPI POLAND 2016

Jeśli znasz osobę, która twoim zdaniem swoimi działaniami zawodowymi w branży spotkań zasługuje na miano „Odkrycie Roku MPI 2016” wypełnij poniższą ankietę. Poszukujemy ludzi młodych, ambitnych, ale przede wszystkim takich których zawodowa przygoda z naszą branżą dopiero się zaczyna!

Daj swoją propozycję. Kandydat może być członkiem MPI, ale nie musi.

Spośród nadesłanych propozycji Kapituła składająca się z zarządu MPI Poland oraz przedstawiciela MICE Poland wybierze osobę, której zostanie nadany tytuł „Odkrycie Roku MPI 2016”. Uroczyste nadanie tytułu nastąpi już 24 marca podczas Meetings Week Poland!

Dziękujemy!

PS. MOŻNA ZGŁOSIĆ KILKU KANDYDATÓW :)

Question Title

* 1. Imię i nazwisko kandydata/kandydatki na „Odkrycie Roku 2016”

Question Title

* 2. Firma/Organizacja, w której pracuje kandydat/kandydatka.

Question Title

* 3. Jakimi osiągnięciami może już pochwalić się kandydat/kandydatka?

Question Title

* 4. Uzasadnij kandydaturę. Dlaczego twoim zdaniem ta osoba powinna zostać wybrana jako "Odkrycie Roku MPI 2016"?

Question Title

* 5. Dane zgłaszającego

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Organizatorów Spotkań MPI POLAND, ul. Mickiewicza 63, 01-625 Warszawa, NIP: 522-294-60-22, REGON: 142266943, do celów związanych z organizacją konferencji. Przyjmuję do wiadomości, że podane przeze mnie dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/-a uprawnień przysługujących mi na podstawie ww. Ustawy, w szczególności dotyczących prawa wglądu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich poprawiania, żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania oraz całkowitego usunięcia ich ze zbioru, jak również potwierdzam, że podanie przeze mnie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne.

T