* 1. Používate verejnú (hromadnú) dopravu?

* 2. Aký druh dopravy považujete za prioritný pre zabezpečenie dopravnej oblužnosti vo Vašej obci?

* 3. Čo je hlavným cieľom cestovania verejnou dopravou?

* 4. Ako často cestujete autobusom?

* 5. Máte možnosť cestovať iným dopravným prostriedkom ako autobusom?

* 6. Uprednostníte autobus pred vlakom?

* 7. Zrušenie autobusových spojov obmedzí alebo inak naruší Vaše každodenné cestovanie?

* 8. Ste za to, aby bolo cestovné na rovnakej úrovni vo vlakoch a aj v autobusoch?

* 9. Ak by sa znížilo cestovné vo vlakoch, resp. by bolo zadarmo, začali by ste používať tento druh dopravy?

* 10. Uveďte prosím Vaše návrhy, poznatky alebo iné pripomienky, ktoré považujete za dôležité a mohli by prispieť k skvalitneniu dopravných služieb, ktoré používate.

T