Đánh giá nhu cầu cho vườn ươm doanh nghiệp/bếp kinh doanh ngành thực phẩm tại San Jose

Kính gửi quí doanh nhân khởi nghiệp ngành thực phẩm,

Chúng tôi viết lá thư này với mục đích tiếp thu ý kiến của quí doanh nhân khởi nghiệp trong khu vực San Jose về nhu cầu cho cơ sở vật chất và nguồn năng lực cần thiết để phát triển doanh nghiệp thực phẩm hiện đang hoạt động hoặc dự định trong tương lai của bạn. Tổ chức của chúng tôi là Sustainable Agriculture Education (SAGE). Chúng tôi đang thực hiện chương trình đánh giá nhu cầu cho "xây dựng doanh nghiệp thực phẩm của bạn." Chương trình đánh giá này là một phần của chương trình San Jose Food Works. Chúng tôi dự định sử dụng thông tin thu thập đươc để xúc tiến phát triền cơ sở vật chất, ví dụ: kitchen incubators (nơi bếp được sử dụng chung với các doanh nghiệp khởi nghiệp khác) và commercial kitchen (bếp dành cho việc kinh doanh), và nguồn năng lực (ví dụ: kỹ năng, kỹ thuật, và hỗ trợ tài chính) thiết yếu cho quí doanh nhân khởi nghiệp ngành thực phẩm trong khu vực San Jose.

Để hoàn thành phiếu khảo sát San Jose Food Business Incubator/Commercial Kitchen Needs Assessment (Đánh giá nhu cầu cho vườn ươm doanh nghiệp/bếp kinh doanh ngành thực phẩm tại San Jose), vui lòng ấn nút "Next" ở phía cuối của trang. Phiếu khảo sát có thể hoàn thành trong khoảng 15 phút và anonymous (ẩn danh). Nếu bạn đồng ý chia sẻ thông tin với chúng tôi, chúng tôi sẽ chỉ liên lạc để làm rõ thông tin hoặc hỏi thêm thông tin. Xin vui lòng hoàn thành phiếu khảo sát không muộn hơn ngày 31 tháng 11 năm 2017.

Chúng tôi vui lòng chia sẻ kết quả của phiếu khỏa sát với quí vị trong tháng 9. Cho thời gian hiện tại, chúng tôi đã biên soạn một danh mục của một số cơ sở vật chất và nguồn năng lực mà các doanh nghiệp khởi nghiệp trong ngành thực phẩm tại San Jose đang sử dụng để hỗ trợ doanh nghiệp của họ. Chúng tôi cũng đã tập hợp một bản trình bày về shared commercial kitchens and facilities (đồng nghĩa với kitchen incubator, nơi mà các doanh nghiệp khởi nghiệp về thực phẩm chia sẻ bếp để phát triển doanh nghiệp của họ) đang hỗ trợ những doanh nhân khởi nghiệp ngành thực phẩm ở những vùng khác.

Cảm ơn các quí doanh nghiệp đã hiểu cho nhu cầu của chúng tôi; chúng tôi hy vọng chương trình này sẽ mở rộng cơ hội tại San Jose tới những doanh nghiệp khởi nghiệp ngành thực phẩm như quí vị. Nếu quí vị có câu hỏi về phiếu khảo sát này hoặc San Jose Food Works project, vui lòng liên lạc SAGE tại (510) 526-1893 hoặc gửi thư điện tử tới tại sanjosefoodworks@sagecenter.org

T