WARSZTATY DLA UCZNIÓW Z KLAS 1 - 6 WAKACJE 2021
ZAJĘCIA OD 08.00 - 15.00

Zajęcia trwają od 28 czerwca do 16 lipca 2021 r. oraz od 16 do 27 sierpnia, od poniedziałku do piątku wg harmonogramu:

8.00 - 9.00 - zajęcia opiekuńcze, kreatywne, sportowe
9.00 - 10.30 - I sesja warsztatowa (3 warsztaty do wyboru)
10.40 - 12.10 - II sesja warsztatowa (3 warsztaty do wyboru)
12.10 - 12.30 - OBIAD
12.30 - 14.00 - III sesja warsztatowa (3 warsztaty do wyboru)

Wybory warsztatów uczestnicy dokonują każdego dnia rano przed rozpoczęciem I sesji.
Propozycje warsztatów dostępne na stronie:


CENNIK: 
.
POJEDYNCZE WARSZTATY: 49 zł (2h)
JEDEN DZIEŃ (8.00 - 15.00): 135 zł
JEDEN TYDZIEŃ: (8.00 -15.00): 590 zł

OBIAD W CENIE

Question Title

* 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu organizacji kursu. 
Administratorem danych osobowych jest FUNSCIENCE.pl Ryszard Markowicz, organizujący kursy pod nazwą EPIC - Centrum Nowoczesnej Edukacji. Dane są przetwarzane w celu realizacji zgłoszenia na kurs. Zgodnie z art. 6 ust.1. lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.) niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji usług. Uprzejmie informujemy, iż masz prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania, zażądania zaprzestania przetwarzania oraz zażądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia realizację usług dostępnych w serwisie.
 

Question Title

* 2. Imię i Nazwisko dziecka

Question Title

* 3. KLASA

Question Title

* 4. Dane rodzica

Question Title

* 5. Termin uczestnictwa w warsztatach:

Question Title

* 6. Uwagi o stanie zdrowia dziecka w tym informacje na temat przechorowania COVID-19

T