Screen Reader Mode Icon

Anket soruları

T.C. Ticaret Bakanlığı ile işbirliği içerisinde EBRD (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) tarafından “Dijital Ticaretin desteklenmesi için Yasal Reform” Projesi başlatılmıştır.

Projede referans olarak UNCITRAL (Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu) tarafından hazırlanan "Devredilebilir Elektronik Kayıtlara İlişkin Model Kanun" (MLTER - Model Law on Electronic Transferable Records) esas alınmıştır.

Ankete vereceğiniz cevaplar, Ülkemizin dijitalleşme faaliyetlerine önemli katkı sağlayacaktır.

Ankette 18 soru bulunmaktadır ve tamamlanması yaklaşık 12 dakika sürebilir. Yanıtlarınız anonim kalacak, sizinle veya kuruluşunuzla izlenebilir bağlantısı olmayacaktır.
Ankete veya arkasındaki çalışmaya dair herhangi bir sorunuz varsa lütfen Proje Danışmanı T3i Partner Network'ten  Meral Sengöz ile iletişime geçiniz. (meral.sengoz@t3ipartner.network)

Question Title

* 1. Şirketinizi en iyi şekilde aşağıdakilerden hangisi tanımlar?

Question Title

* 3. Şirketiniz hangi pazarlara hizmet vermektedir? 

Question Title

* 4. Tedarik zinciri işinizi en iyi şekilde aşağıdakilerden hangisi tanımlar? 

Question Title

* 5. Son yıl cironuz yaklaşık olarak ne kadar?

  Domestically Internationally Total global turnover
 1m TL'den daha az
1-10m TL
11-49m TL
50-100m TL
100-249m TL
250-499m TL
500m-999m TL
>1 milyar TL

Question Title

* 6. Geçtiğimiz yıl yaklaşık kaç çalışanınız vardı?

  Domestically Internationally Total global employees
<10 çalışan
10-49 çalışan
50-249 çalışan
250-499 çalışan
>500 çalışan

Question Title

* 7. Aşağıdaki finansal ürünlerden herhangi birini veya tamamını düzenli kullanıyor musunuz?

Question Title

* 8. Finansmana ulaşmak için aşağıdaki ürünleri kullanıyor musunuz ya da bu ürünleri biliyor musunuz?

  Aşinayız Nakit akışını yönetmede finansal araç olarak kullanıyoruz İşletme sermayesini artırmak için finansal araç olarak kullanıyoruz Fatura finansmanını sağlamak için finansal araç olarak kullanıyoruz
Konşimento
Poliçe - Bills of exchange
Bono -Promissory note
Diğer (örneğin nakliye belgeleri, sigortalar, kargo sigortası sertifikaları, hamiline yazılı senetler ve depo makbuzları)
Uygulanabilir değil
Yukarıdakilerin hiçbiri değil

Question Title

* 9. İhracat faaliyetiniz için finansmana ulaşmak istediğinizde  ortalama kaç hafta zaman harcıyorsunuz ?

  1 haftadan az 1-2 hafta 2-4 hafta 4-6 hafta 6 haftadan fazla Uygulanamaz
İşletme sermayesi kredileri
Kredili Ticari Mevduat Hesabı -Overdrafts
Döviz hesapları ve hedgeleme hizmetleri
Akreditifler
Alacak finansmanı, faktoring veya fatura iskonto
Nakit akışına veya ciroya dayalı rotatif krediler
Mortgage veya işyeri kredisi
Sermaye ekipmanı kredisi
Emtia finansmanı
Diğer

Question Title

* 10. İhraç öncesi finansmana ulaşmanın uzun süre alması sizi hiç zor durumda bıraktı mı?

Question Title

* 11. Uluslararası faaliyetleriniz için genellikle hangi kurumlardan finansman sağlarsınız?

Question Title

* 12. Aşağıdaki ifadeyle ne kadar hem fikirsiniz?
"Finansman kaynaklarına ulaşmaya daha az zaman harcarsaydım, daha fazla uluslararası fırsata erişebilirdim
1 ile 5 arasında bir ölçekte cevap veriniz:
1 = Kesinlikle katılmıyorum ve 5 = Kesinlikle katılıyorum.

1 Neither agree nor disagree 5
Clear
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 13. Finansmana daha hızlı erişim sağlayabilseydiniz, daha ne kadar fazla uluslararası iş yapabilirdiniz? (yaklaşık olarak yüzde)

Question Title

* 14. Finansmana daha kolay ulaşabilmenin aşağıdakilerden hangisine de faydası olurdu?

Question Title

* 15. Uluslararası faaliyetlerinizin finasmanında kullandığınız mevcut belgeler manuel mi? (yani kağıt veya pdf tabanlı mı?)

Question Title

* 16. Hali hazırda aşağıdakilerden herhangi birini veya hepsini dijital ticaretin finansmanında kullanıyor musunuz?

Question Title

* 17. Alıcı veya satıcılarınız sözleşmelerde ya da ticaret belgelerinde elektronik imza kullanmanıza müsaade ediyor mu?

Question Title

* 18. Eğer tüm ticaret belgelerinizi dijital olarak düzenleyip finansman süreçlerinizi dijital olarak yürütebilseydiniz, uluslararası ticaretiniz nasıl etkilerdi? Sadece bir seçenek işaretleyiniz.

Question Title

* 19. Eğer uluslararası ticaretin finansmanı tümüyle dijital olsaydı, maliyetleriniz sonraki 2 yıl içinde yaklaşık olarak ne kadar değişirdi? (Yüzdeyi belirtmek için tam sayı giriniz)

0 of 19 answered
 

T